Forkonferanse og Ungdomskonferanse utført!

mandag 16. januar 2017

Ungdomskonferansen 2016 er vel overstått! Statoil var som før veldig godt representert med ca. 40 av totalt 200 deltakere. Ungdomsutvalget til Industri Energi Statoil arrangerte en forkonferanse torsdagen før konferansehelgen. Her deltok mesteparten av ungdommene fra Statoil, som skulle på ungdomskonferansen.

Forkonferanse og Ungdomskonferanse utført!
Ungdomskonferansen 2016 er vel overstått! Statoil var som før veldig godt representert med ca. 40 av totalt 200 deltakere. Ungdomsutvalget til Industri Energi Statoil arrangerte en forkonferanse torsdagen før konferansehelgen. Her deltok mesteparten av ungdommene fra Statoil, som skulle på ungdomskonferansen.
Ungdomskonferansen i år som i fjor, skuffet selvfølgelig ikke! Med 200 engasjerte ungdommer samlet på en plass, ble den 11. ungdomskonferansen gjennomført med stor suksess. Med politiske debatter, flinke foredragsholdere, interessante verksteder osv. Ble helgen minneverdig. Nytt konsept med arbeiderfest på fredagskvelden, var meget vellykket.

Industri Energi Statoil stilte som alltid godt representert med rundt 40 deltakere på konferansen. Ungdomsutvalget til Statoil arrangerte torsdag før konferansehelgen, en forkonferanse for sine deltakere. Dette er 4. år forkonferansen gjennomføres, og ble også meget vellykket. Vi utarbeidet uttalelser, øvde på talerstolen, lærte om presentasjonsteknikk og tok opp det vi selv ønsket å snakke om.

Valgresultatet fra årets konferanse:
– Maren Marie Wilhelmsen fra Statoil som ble valgt til Leder i ungdomsutvalget i fjor, var ikke på valg i   år
– Idunn Tobiassen Mauseth var på valg som 2. nestleder, og ble enstemmig vedtatt valgt for 2 nye år i   ungdomsutvalget
– Jenny Marie Nesse ble valgt for 1 år inn i valgkomiteen som vara
Gratulerer til de valgte, og tusen takk til alle som gjorde helgen så bra som den ble. Christian Foldnes fra Statoil var med i konferansekomiteen, og gjorde en solid jobb som crew-ansvarlig.

Vi ser allerede fram til neste års ungdomskonferanse!

Del