Flere år for Veslefrikk!

tirsdag 17. januar 2017

For 12 måneder siden snakket man om decommissioning og nedstegning i 2020. Nå har ting endret seg, og man snakker om mulig levetidsforlengelse frem til 2025 og kanskje enda lengre.

Veslefrikk plattformen ( foto Øyvind Hagen, Statoil.com )

Det er lavtrykkproduksjon og uttak av gass en ser muligheten for å leve lengre. Og tjene penger. Det var dette Veslefrikk organisasjonen inviterte Industri Energi Statoil Sokkel med på ut på Veslefrikk for å informere om.

Muligheten ligger de neste 8-10 årene på hvordan investere 500 millioner kroner, og få 1,5 – 2 milliarder tilbake? Det er det Veslefrikk organisasjonen nå ser på av muligheter framover, og hvis alt går bra. Oppgaven blir å identifisere oppgaver og investeringer fram mot RS 2018, som vil bidra til å sikre driften og levetiden. Det er muliggjort gjennom en høyere oljepris, men også gjennom investeringer, teknisk integritet, god HMS standard på anlegget. Men det fordrer at en ikke får noen langvarige stanser framover pga kritikalitet. Fortsatt er det noen usikkerheter med reservoardreining, PE, investeringer, vedlikeholdskostnader, men også godkjente unntak mot Ptil. Men også hvordan ta ut mer av reservoarene, og likevel drive økonomisk videre.

Prosjektet skal levere sitt arbeide til 1.4.2017. Prosjektet må dokumentere at en kan spare penger ved å se på muligheten til å investere for å forlenge levetiden og produsere mere.

«Nøkkelen blir å drifte på samme måte med å holde driftskostnadene nede, samt identifisere hva slags investeringer en må gjøre for å drifte lengre» sier Eirik Farestveit, produksjonssjef for Veslefrikk.

For de fremmøtte var stemningen litt avmålt og undrende. Ikke rart når man for noen måneder siden snakket om nedstenging 2020, og nå snakket man om levetidsforlengelse 2025 +. Flere ønsket etter møtet mere konkrete tilbakemeldinger før man ville ta innover seg en annen realitet.

Industri Energi Statoil Sokkel vil følge med på hva prosjektet Veslefrikk levetidsforlengelse leverer av muligheter fram mot 1.april 2017.

Del