Bedriftsbesøk fra studentmedlemmer på UiS

mandag 13. februar 2017

Leder for studentutvalget for Industri Energi, Michal Jan Warecki, stilte med sine student medlemmer til bedriftsbesøk på Statoil Forus tirsdag 6. Februar.

Anne Kristi S. Horneland ønsket velkommen og fortalte litt om den lokale klubben i Stavanger og Svein Harald Riise fortalte om avdeling 2 i Statoil og litt om satsningen på LO ingeniør.

De fremmøtte studentene fortalte at de kvalifiserer seg innenfor tekniske fag på master– bachelor og teknisk fagskole -nivå.
Studentene var opptatt av dagens dårlige arbeidsmarked og hva Statoil så for seg fremover med tanke på rekruttering.


Andreas Holst stilte på vegne av bedriften og presenterte fremtidige jobbmuligheter i selskapet.
Han fortalte at 145 lærlinger blir tatt inn i bedriften i 2017 og 65 såkalte «graduates».  Dette antallet vil sannsynligvis komme til å øke i årene fremover.
Selskapet trenger å få inn yngre ansatte og fornye kompetansen.
Han fortalte også at I tillegg til å fornye en aldrende arbeidsstokk i Norge, vil også selskapet komme til å vokse i andre land, for eksempel i Brasil og UK .

Ny energi vil være et stort satsningsområde fremover.
Fornybar energi vil være satsning både i Norge og i utlandet, og selskapet vil være et bærekraftig energiselskap.
I 2030 vil satsingen på fornybar utgjøre en betydelig del av investeringene i selskapet, sammen med vår sterke posisjon innenfor olje- og gass.
Olje- og gass vil fortsatt være bærebjelken i selskapet og det er viktig å satse langsiktig og opprettholde et konkurransedyktig kostnadsnivå.

Han oppfordret til å bli kjent med Statoil og mulighetene ved å søke på sommerjobb i selskapet –  Statoil.com er stede å søke.

Industri Energi medlemmer fra UiS
Del