Kraftvarmeverket på Mongstad stenges ned fra 31. desember 2018

torsdag 16. februar 2017

Dette er en trist med forståelig nyhet, sier Trine Holsen. Leder av Industri Energi Statoil Mongstad.

Kraftverket har vært drevet med betydelige tap. Tapet har lagt i størrelsesorden på +- 300 millioner i tap, og det sier seg selv at man ikke kan holde på med sånne tap i lengden. Det har vært krevende forhandlinger mellom Statoil Raffinering og  Troll lisensen om gassen til kraftverket, men man har ikke klart å komme til en avtale som gjør det lønnsomt å drifte kraftverket. Så det er en tung beskjed å få om nedstenging av kraftverket, sier Trine.

Så kan man jo alltids stille seg spørsmålet om det var lurt å bygge kraftverket i første omgang. Men sånn som markedsutviklingen så ut den gangen dette ble bestemt, hadde man helt andre framtidsutsikter enn hva som har vist seg å skje. Både med bygging av tilleggsindustri, kraftmangel og ikke minst elpriser.

Det er mange som går ut og sier dette er bra for miljøet. Men den globale miljøgevinsten er nok ikke eksisterende når gassen sendes til Europa for å lages kraft av der, sier Trine. Det er synd at man ikke skal kunne tilrettelegge for bærekraftig industri i Norge. Dette er et kraftvarmeverk som har en virkningsgrad på ca. 80%, mot ca. 50% i et kommersielt gasskraftverk. I tillegg kommer kraften som må til for å presse gassen nedover i rørene.

Nå har vi nesten 2 år på å forberede anlegget til stansen. Hva som kommer til å gjøres med damp og kraft framover er ikke klarlagt, men det jobbes det med framover nå. Det aller viktigste er at ingen av de ansatte står i noen fare for å miste jobben. Alle som jobber på kraftverket er ansatt hos Statoil Mogstad, så det er ikke snakk om at noen personer går en usikker framtid i møte. Vi har masse jobber og prosjekter på gang og vi trenger alle sammen for å klare å gjennomføre det som er planlagt og det som skal komme i framtiden, sier Trine.

CO2 Technology Centre, som driver med utprøving av CO2 fangst, får mye av sin gass fra kraftverket. Denne nedstengingen vil føre til at de får en litt annen eksos enn tidligere, men driften vil kunne fortsette som før.

Del