Roste ungdommen for innsatsen

tirsdag 7. mars 2017

I sin åpningstale til Årsmøte i Sokkelforeningen trakk leder Per Steinar Stamnes spesielt frem foreningens ungdomstillitsvalgte. Disse har gjort en kjempeinnsats når det gjelder verving av nye medlemmer. De har vært aktive på lærlingesamlinger og sørget for at størsteparten av fjorårets lærlinger valgte Industri Energi.

Videre påpekte han alle de hendelsene som i 2016 ble rapportert til Petroleumstilsynet. Utviklingen går i feil retning  og mange stiller seg nå spørsmålet om de mange omstillinger og endringer kan ha en indirekte eller direkte årsakssammenheng.

Videre var Per Steinar innom alle prosessene som nå pågår i UPN. Reduksjon i bemanning, overføring av oppgaver hav/land, ny Driftsmodell, PBV (kampanjevedlikehold). Dette er eksempler på mye av det som nå foregår, og i sum betyr dette store endringer for mange av våre medlemmer.

Mange av våre lokale tillitsvalgte har vært gjennom en tøff tid og det står respekt av det arbeidet mange har deltatt i.

Medlemsutvikling

UPN har ikke ansatt en eneste fagarbeider på snart 3 år, likevel får foreningen får tilført nye medlemmer takket være dere som gjør en god jobb i det daglige på den enkelte arbeidsplass sa Per Steinar til de tillitsvalgte på årsmøtet.

Årsmøtet fortsetter i dag og i morgen og mange viktige tema står på agendaen.

Del