Årsmøte Industri Energi Statoil Bergen

onsdag 8. mars 2017

Bergens-foreningen avholdt årsmøte på Sandsli 15. februar. Den erfarne tillitsvalgte Tove Bjordal ble valgt inn som ny leder for to år. Aktivitet rundt jubileumsåret 2017 og valg til bedriftsforsamling/ pensjonskasse ble trukket frem som sentrale punkter i arbeidsplan for 2017.

Torbjørn Wentzel ble valgt til møteleder og takket for tiden som leder- da han nå tar fatt på nye andre utfordringer.  Torbjørn ble videre valgt inn i valgkomité for fortsatt å komme med bidrag til foreningen.

Uttalelser som omfattet blant annet en aktiv oljepolitikk og ansattes forhold til «low carbon» og fornybar energi ble bestemt sendt over til årsmøte Industri Energi Statoil.

For bevilgninger ble det bevilget ekstraordinære midler til Luftambulansen. Det ble også bevilgninger til Fysak og Natteravnene som tidligere år.

 

Styrets sammensetning:

Leder: Tove Bjordal

Nestleder: Christian Heggøy Foldnes

Kasserer/ studietillitsvalgt: Lene Hauge

Styremedlemmer:

Svein Arne Frekhaug

Åse Kristiansen

Frank Nyheim

Kristian Vargervik

Monica Kallestadbakken

Oddvar Lotsberg

Oddvar Karlsen

Erik Tollevsen

Revisorer:

Glenn Olav Flesland

Kjersti Hjellvik

Valgkomite:

Rune H. Festervoll

Gunnar Løtveit

Torbjørn Wentzel

Del