Ekstraordinært representantskapsmøte ble avholdt på Sandsli

mandag 13. mars 2017

Representantskapsmøtet er godt i gang og man har nå valgt delegater som skal stille på Industri Energi sitt landsmøte 28 – 30 april.

Leder i Industri Energi Leif Sande har annonsert at han ønsker å tre av for å satse i politikken, derfor skal landsmøte velge ny leder
Industri Energi Statoil er den klart størte avdelingen stiller med hele 27 delegater i tilegg til 5 delegater som stiller i tråd med sine verv i landstyret og forbundstyret.

Forslagene til landsmøte ligger også klare, her finner du dem, har du kommentarer til forslagene eller en eller flere forslag som er viktig for deg følges opp, meld det inn igjennom din lokale forening, slik at din mening blir hørt!

Listen over delegatene som kommer fra Statoil ble i dag valgt på representantskapsmøtet, se hvem som stiller fra din forening her

Del