Valg til bedriftsforsamlingen og Statoil pensjon!

tirsdag 14. mars 2017

I dag starter valg til bedriftsforsamlingen og Statoil pensjon. Industri Energi Statoil deltar i disse utvalgene for å fremme medlemmenes saker og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår. Vår styrke er at vi er eneste fagforening i Statoil som organiserer alle ansatte, men skal vi få gjennomslag for sakene trenger vi din stemme. Bruk din stemme i dag!

Alle har fått lenke til valget tilsendt på mail- denne lenken er unik for hver stemmeberettiget. Det skal stemmes både bedriftsforsamlingen og styret i Statoil pensjon. Bedriftsforsamlingen velger videre ansattrepresentanter til Statoil styre

I både Statoils styre og bedriftsforsamlingen skal vi arbeide for:

  • Norsk sokkel er det viktigste satsningsområde for å sikre langsiktighet og
    trygghet for ansatte og selskapet
  • Videreforedling av olje og gass i Norge
  • Videreutvikle ny energi
  • Satsing på forskning i Norge med sikte på teknologi- og kompetanseutvikling
  • Godt og sikkert arbeidsmiljø
  • Investeringer skal baseres på langsiktig verdiskapning og trygge arbeidsplasser

I Statoil pensjon skal vi arbeide for: 

De ansattes representanter i styret, skal sikre at verdiene til de ansatte i pensjonskassa ivaretas. Dette gjelder både nåværende og framtidige pensjonister
Oddvar Karlsen står som øverste kandidat til styret i Statoil Pensjon, han sier at han har ett stort ønske om å tale de ansattes sak om hvordan kapitalen blir forvaltet, slik at man sikrer våre pensjoner.

Vi trenger din stemme for at vi skal klare å tale din sak best mulig! STEM NÅ!

Er du usikker på hvilke mandat de ulike utvalgene har? les mer her:

Styre i Statoil, bedriftsforsamlingen, Statoil pensjon

 

Del