Økning i antall lærlinger i Statoil sender positive signaler

fredag 7. april 2017

For året 2017 planlegger Statoil lærlingeinntak på minimum 145 lærlinger. Ungdomsutvalget er svært fornøyde med økningen i forhold til de siste to årene, og den systematiske innsatsen våre tillitsvalgte har gjort for å promotere lærlingeordningen.

I årene fremover vil det være større behov for fagarbeidere og disse tallene viser at selskapet er fremtidsrettet. Statoil har en god tradisjon for høyt lærlingeinntak, ikke bare for å dekke samfunnsansvaret, men også for å videreutvikle unge lærevillige. Mange tidligere lærlinger har også blitt en del av Statoils faste personell som bidrar til sikker og effektiv drift hver eneste dag. Ungdomsutvalget håper på en bedre utvikling her også da antall faste ansettelser har omtrent vært ikke tilstedeværende de siste årene. Læretiden gir lærlingene høy kunnskap om utførelse av oppgavene, men også om Statoils systemer og arbeidsprosesser. Dette er kunnskaper som bør unnlates å gå til spille.

Gunnar Nakken, leder for Drift Vest og plassjef Bergen, forteller på IE Statoil Bergen medlemsmøte på Sandsli i januar at når pågående prosjekter/ Johan Sverdrup kommer i drift i 2019 i tillegg til naturlig avgang- vil det være behov for nyansettelser. Her vil nyutdannede fagarbeidere/ tidligere lærlinger være veldig aktuell.

Industri Energi Statoil er fornøyd med innsatsen til de ulike forretningsområdene, både MMP, TPD og UPN har økt lærling antallet. Våre tillitsvalgte vil sammen med ledelsen fortsette dette arbeidet fremover.

Også oppgang på Mongstad

«For Statoil Mongstad Raffineri sin del ser vi også en økning i 2017 til 28 lærlinger i forhold til fjoråret på 23 og 2015 med 24. Lærlingene som begynner på Statoil Mongstad de blir godt ivaretatt fra dag en og får et godt miljø rundt seg med dyktige fagarbeidere som hjelper de gjennom læretiden» sier Erlend Hummelsund, Ungdomstillitsvalgt på Mongstad.

Takknemlig for ansettelsen

Tobias Nyborg Christensen er en av de heldige som nylig har blitt ansatt etter læretiden på Stureterminalen. «Jeg synes det er utrolig bra at de ansetter folk som har blitt opplært og er klare for å være operatør, det tjener de veldig mye på. Jeg er også veldig takknemlig for at de klarte å ansette oss i disse tider. Det å bli fast ansatt nå virker ikke helt realistisk, men det er veldig bra det skjedde!».

Del