Vertikal Helse Forsikringstilbud

tirsdag 4. juli 2017

Ny super medlemsfordel kun for medlemmer i Industri Energi Statoil!

Mange av våre medlemmer har ytret ønske om helseforsikring som en del av alle de gode forsikringstilbudene medlemmene nå har gjennom medlemskapet.

Industri Energi Statoil har nå forhandlet frem en meget gunstig helseforsikring/behandlingsgaranti for våre medlemmer.
Dette er en frivillig ordning for de som ønsker en slik forsikring og er ikke bindende. Avtalen er inngått med Vertikal Helseassiastanse AS.

Vertikal Helse er markedets største aktør innen helseforsikring. Vertikal Helse er eid av Landsforening for Hjerte og Lunge (LHL). Dette er ikke et tradisjonelt forsikringsselskap, de driver kun med helseforsikring.

For kun kr. 219,-  pr mnd. er du garantert legespesialist innen 10 virkedager og behandling innen 20 virkedager.
Samme tilbud gjelder ektefelle/samboer, for barn gjelder halv pris.
Det er samme pris uansett alder. Det er heller ikke krav til helseerklæring.

Følgende er omfattet av avtalen:

  1. Garantert legespesialist innen 10 virkedager
  1. Garantert behandling innen 20 virkedager
  2. Din personlige medisinske rådgiver som følger deg før, under og etter behandling
  3. Dekket kostnader relatert til behandling, reise og opphold bestilt av Vertikal Helse
  4. Opptrening etter operasjon
  5. Fysikalsk behandling etter henvisning fra legespesialist
  6. Døgnåpen kontakttelefon for nyopererte og pasienter med alvorlig diagnose
  7. Second opinion
  8. Vertikal Formidling -Råd og bistand med eller uten forsikringsdekning

Forsikringen er meget enkel å bruke, dette er det du må gjøre:
Et besøk hos fastlegen for å få henvisning til legespesialist, sender deretter henvisningen sammen med fullmaktsskjema som finnes på Vertikal Helses nettsider. En medisinsk rådgiver vil deretter ta kontakt med deg for videre saksgang.

Industri Energi har egen bestillingslink på nettsiden der du kan bestille forsikringen. Vi har også egne kontaktpersoner hos Vertikal Helse disponibel for våre medlemmer.

Industri Energi Statoil anbefaler alle å sette seg godt inn i tilbudet og vilkår før bestilling. Forsikringsvilkår og informasjon om forsikringen finner du ved å trykke på denne linken
Har du spørsmål om forsikringen ta kontakt med post@vertikalhelse.no eller telefon 23014800.

Del