Årsmøte Ungdomsutvalget

søndag 18. mars 2018

Lørdag 17.- og søndag 18. mars ble det i Oslo avholdt årsmøte i ungdomsutvalget til Industri Energi Statoil. Utvalget er fornøyd med helgen, hvor det var fokus på ny handlingsplan, samt representasjon fra ulike lokasjoner i utvalget.

Nytt ungdomsutvalg:

Leder, Lars Svendsen

Nestleder, Lone Stormoen

Infoansvarlig, Benjamin Lillesund Harestad, vara, Ida Graven Strømsvåg
Styremedlem, Amalie Algrøy
Styremedlem, Christian Heggøy Foldnes
Styremedlem, Simen Skauge Størksen
Styremedlem, Julie Taule Lilletveit
Styremedlem, Julie Helene Richmond Ingvaldsen, Vara, André Bjørsnøs
Styremedlem, Veronica B. Jensen
Styremedlem, Sarah Kristin Tollevik
Styremedlem, Simona Aleksandraviciute, Vara, Ulla Vestgøte Telnes.
Styremedlem, Joakim Kristoffersen, Vara, Jan Magne Helgesen

Nye roller for å få mer kontinuitet og bedre ansvarsfordeling ble også tatt opp på årsmøtet, og utvalget vil prøve ut disse det kommende året.Det nye utvalget gleder seg til å arbeide sammen det kommende året, og håper på økt aktivitet og engasjement rundt på lokasjonene.

Del