Arbeidsutvalget i Industri Energi Equinor Sokkel besøkte Equinors siter på Stord.

torsdag 29. november 2018

Den 28. og 29. nov. besøkte Dag Unnar Mongstad, Frode Mikkelsen, Jostein Mæland og Bjørn Palerud LQ Johan Sverdrup og Njord på Kværner Stord.

 

Åpent møte LQ JS.

De møtte FPL leder Olav Austestad som hadde omvisning i boligkvarteret til Johan Sverdrup. FPL har hatt folk med fra oppstarten av prosjektet og har kunnet få til mange gode løsninger. Spesielt på kildesortering og gjenvinning, logistikk og fellesområdene. Vi har måttet tenke nytt fordi vi sakker om mange mennesker og store volum sier Olav.

De ansatte i FPL som nå er på Stord er strålende fornøyd med sin nye arbeidsplass. Dette kommer til å bli morsomt og være med på sier de.

Det ble avholdt åpent møte om bord på tirsdag ettermiddag, temaene var ansettelsespolitikken i JS, trappetrinns modell og oppfølging av sykefraværsprosjektet. Med engasjerte deltagere ble det en fin dialog på møtet.

 

Åpent møte Njord.

Onsdag formiddag besøkte de Njord som er inne på Kværner Stord for reparasjon og oppgradering. Det var et godt besøkt møte som kom inn på temaene arbeidstids ordninger, lønn og tillegg, ansettelser til driftsfasen og bemanning.

Det var arbeidstidsordningene som engasjerte folk mest og tillitsvalgt på Njord Tom Sverre Aasland kom med mange forslag og innspill til AU medlemmene på møtet. Jostein Mæland forsikret om at innspillene ville bli tatt med i det videre arbeidet med arbeidstidsordninger og bemanning.

Njord skal etter planen ligge på Stord til mars 2020 før den igjen skal ut på feltet og produsere.

 

Del