Jule- og Nyttårs hilsen fra Industri Energi Equinor

Tuesday 18. December 2018

Nå går året 2018 mot slutten og snart senker Julefreden seg over oss.

Det har vært et begivenhetsrikt år for Industri Energi Equinor med stort tempo og engasjerte medlemmer og tillitsvalgte. Som vanlig har det vært mange prosjekter og til dels store utfordringer for oss i fagbevegelsen. Equinor har hatt store prosjekter som har krevd tungt engasjement i fra vår side. Det gjelder i alle deler av selskapet, uavhengig om vi er på land eller sokkel i Norge. Men vi har også hatt medlemmer som har/er stasjonert i internasjonale prosjekter, som også har krevd oppfølging.

De store prosjektene våre er godt i rute og fremdriften i disse er veldig gode og positive. Johan Sverdrup fortsetter videre mot full ferdigstilling, og det er meget gode tilbakemeldinger i fra våre tillitsvalgte i dette prosjektet. Johan Castberg er på full fart og aktiviteten der er selvsagt stor. Aasta Hansten fikk hydrokarboner på dekk for noen få dager siden, og nå begynner alt å komme på plass her også. Njord fortsetter sin rehabilitering, og de er også godt i rute på dette prosjektet. Mariner er også et stort prosjekt som nå går mot endelig ferdigstilling. Dette året har Equinor også faset inn Martin Linge prosjektet i vår organisasjon og mitt inntrykk er at det gikk relativt smertefritt. Vi vil ønske de ansatte som fulgte med i fra Total hjertelig velkommen til Equinor og Industri Energi.

Dette året har blitt preget av fortsatt stort tempo og stor aktivitet i hele selskapet så trykket på våre medlemmer og tillitsvalgte er fortsatt stort. Enten vi er på landanlegg, kontor eller på sokkelen, er det stor fokus på kostnadsforbedringer og kontinuerlig forbedring som er på agendaen. I tillegg ser vi nå at arbeidet med digitalisering skyter fart, og det vil få betydning for de aller fleste i selskapet. Så vi tror at 2019 vil bli minst like krevende som de siste årene har vært på alle våre medlemmer og tillitsvalgte.

På den positive siden ser det ut til at vi også i år har gått ned i antallet med alvorlige hendelser. Det er fortsatt alt for mange hendelser med personskader og det er en stor utfordring for hele vår organisasjon. Det må være et klart mål om at alle som arbeider for Equinor skal komme hjem hele og uskadet. Bedriften har satt i gang en rekke sikkerhetstiltak og særlig «Jeg er sikkerhet» og «Sikkerhet etter 2020» er det stort fokus rundt. Så får årene som kommer vise om disse er så bra og fremtidsrettet som bedriften mener. Vi har håp om at dette er bra tiltak som vil få en positiv effekt på sikkerheten. Vi konstaterer at vi også i år har en del å gå på for å få sikkerheten opp på det nivå som er både ønskelig og nødvendig.

Av andre saker i 2018 vil jeg spesielt nevne navnebyttet fra Statoil til Equinor. Det var en prosess som mange av våre medlemmer hadde sterke meninger rundt og det var også i etterkant av vedtaket litt vanskelig å forholde seg til det nye navnet. Nå, etter et halvt år med Equinor, tror vi at vi i alle fall har begynt å venne oss til dette.

I årets lønnsoppgjør innførte vi et nytt individuelt lønnssystem. Det kom på plass etter lange og til dels harde forhandlinger. Dette er det første året med dette systemet og alt er ikke optimalt med henblikk på innplassering og regulering. Vi vil fortsette arbeidet med å få til et enda bedre lønnssystem i året som kommer. Alt i alt var vi tilfreds med årets lønnsoppgjør. Både de sentrale og de lokale forhandlingene var vår forhandlings delegasjon enige om at var akseptable.

Medlemsveksten har vi i år igjen klart å opprettholde eller øke hos alle våre foreninger. Dette er svært godt arbeid og nå, midt i desember, har vi passert 300 nye medlemmer. Av årets lærlingeinntak har mer enn 130 valgt Industri Energi som sin fagforening. Det er fantastisk bra og stor takk til alle som har bidratt i dette arbeidet.

2019 blir sikkert minst like utfordrende på alle disse områdende. Da er det godt å vite at vi har tillitsvalgte og medlemmer som er villige til virkelig å stå på for fellesskapets beste.

Bruk Jule- og Nyttårshelgen til å samle krefter til året som kommer. Om dere gjør det med bare å spise godt og hvile på sofaen eller gå på ski og annen fysisk aktivitet, spiller i grunnen ingen rolle. Vi skal gjøre litt av begge deler, bare ikke for mye av det ene eller andre.

En særlig hilsen til de av dere som er på jobb på Jule- og Nyttårs aftenen. Det er nødvendig for å holde hjula i gang, på vegne av oss alle.

Vi ønsker dere alle sammen en fin, rolig og avslappende høytid!

GOD JUL OG GODT NYTTÅR!

Med vennlig hilsen
Per Martin og Oddvar

Del