Industri Energi Equinor sier opp avtalen med Vertikal Helse

Thursday 20. December 2018

I forbindelse med at Equinor nå tilbyr helseforsikring for ansatte fra 01.01.2019, avvikles avtalen som Industri Energi Equinor AS har hatt med Vertikal Helse.

De av dere som har tegnet forsikring gjennom denne ordningen, og som nå ikke lenger har behov for en slik dekning privat, må selv si opp denne forsikringen hos Vertikal Helse. Dette fordi Vertikal Helse ikke har oversikt over hvem i denne ordningen som er ansatte og hvem som er ektefelle, samboer, partner og barn.
Forsikringen sies enkelt opp ved å benytte web-skjema i denne linken: https://vertikalhelse.no/oppsigelse.
Under årsak oppgi du at du nå har dekket forsikring gjennom arbeidsgiver, Equinor fra 01.01.19.
Vertikal Helse ønsker at ansatte sier opp avtalen innen 2 måneder om oppsigelsen skal tilbakeføres til 01.01.19.

Har du allerede en pågående sak med Vertikal Helse, bør du informere din medisinske rådgiver om at din polise overføres til en kollektiv avtale via arbeidsgiver.
Din sak fortsetter på opprinnelig avtale til den er medisinsk avsluttet. Nye saker som meldes etter 01.01.19 skal meldes på ny avtale via Equinor.

Forskjellene i ny avtale for Equinor-ansatte opp mot avtalen til Industri Energi er i korte trekk noen forbedringer:

* Behandlingsgaranti 7 + 10 virkedager (spesialist + behandling/operasjon) mot 10 + 20 virkedager i eksisterende avtale.

* Inkludert 6 timer fysikalsk behandling uten henvisning fra legespesialist, kr 200 i egenandel.

* Spill- og Rusavvenning inkludert i avtalen (dekning inntil kr 150 000)

Familiemedlemmer som blir med i Equinor-ordningen beholder opprinnelige vilkår med 10 + 20 virkedager og er ikke inkludert i de 3 forbedringene som er beskrevet ovenfor. Pågående saker for familiemedlemmer påvirkes ikke av ansattes overgang til Equinor-avtalen.

De forsikringene som ikke sies opp, vil videreføres. Her kan vi legge til at disse fornyes frem i tid en med generell premieøkning, i de siste tre årene har premieøkningen ligget på ca 7% per år.

Når det gjelder tidlig-pensjonister så har de tilgang til de samme vilkår som ansatte i Equinor.
Det er ikke lagt opp til noen spesiell avtale for ordinære pensjonister. De som ønsker å beholde forsikringen, må tegne individuell fortsettelsesforsikring
(Pris pr. i dag ca. kr 5000 mot kr 2628 i Industri Energi avtalen.)

Del