Tillitsvalgte med lang fartstid takket på årsmøte til Industri Energi Equinor Sokkel.

Tuesday 12. March 2019

På årsmøte til Industri Energi Equinor Sokkel ble to malmfuruer i skogen av tillitsvalgte takket for langt og oppofrende arbeid for sokkelforeningen.
Dag Unnar Mongstad som går av med pensjon 30. September 2019. Og Geir Nilsen som har gått over til andre oppgaver i Industri Energi Equinor Oslo. Begge ble tildelt “Tenkeren” en statue laget av den Franske kunstneren Auguste Rodin.

Dag Unnar Mongstad.

Dag Unnar begynte på Rafinor på Mongstad i 1974, og ble tidlig med i fagforeningsarbeidet. Rafinor ble til Statoil Mongstad og han kom med i NOPEF fra juli 1984 og var med og bygde opp foreningen på Mongstad.
Han var tillitsvalgt for NOPEF på Gullfaks A og C fra 1986 til 1998. I perioden fra 1998 til dd har han vært tillitsvalgt på heltid i Statoil, StatoilHydro, Statoil og Equinor, for NOPEF og Industri Energi. Og hatt verv som nestleder og leder i Sokkel avd i ex Statoil og som nestleder i Sokkelforeningen i det sammenslåtte Statoil/Equinor.
Han har også lagt ned en betydelig innsats for Industri Energi i Equinor, Industri Energi og LO. Dag Unnar har hatt ansvaret for og vært drivkraften i LO koordinerende ordningen mellom Equinor UPN og LO. En ordning som først ble etablert i Statoil og som ble revitalisert i det sammenslåtte StatoilHydro etter fusjonen. Ordningen begynte med 6 koordinerende tillitsvalgte fra Industri Energi, FF og EL-IT. Ordningen er nå 3 koordinerende tillitsvalgte som representerer de nevnte forbund. Dag Unnar har også gjennomført årlig LO kartell konferanse for Equinor UPN og LO, med deltakere fra foreninger og klubber fra de tre forbundene og som har aktivitet på sokkelen.
Vi ønsker Dag Unnar lykke til med pensjonist tilværelsen fra høsten av, i mellomtiden vil vi fortsatt gjøre oss nytte av hans egasjement i sokkelforeningen.

Tove og Geir Nilsen.

Geir begynte på Hydro Porsgrunn i 1973. det tok ikke lange tiden etter avlagt fagprøve at han ble engasjert i fagforeningsarbeid. Han begynte i NFATF (forbundet for arbeidsledre og tekniske funksjonærer, nå FLT), både som  styremedlem og kasserer.
Når Hydro begynte med utbyggingen av Oseberg ble Geir med offshore, og kom med i NOPEF og var med og bygde opp sokkelforeningen i Hydro. Der hadde han mange verv blandt annet ble han leder av sokkelforeningen.
Han har også vært konserntillitsvalgt i Hydro, og ble en av arbeidstagernes representanter i Hydro sitt styre. Han satt i styret når det ble bestemt at Hydro olje og gass skulle fusjoneres med Statoil. Og ble dermed en sentral person i arbeidet rundt fusjonen. Geir ble også representant i StatoilHydro sitt styre.
Geir har stor rettferdighetssans og har hatt mange krevende IA saker for medlemmer. Han har også stor kunskap om forsikringer og pensjon.
Geir har nå begynt på et nytt kapittel i foreningen i Oslo. Vi ønsker lykke til.

 

 

Del