Ny leder av Industri Energi Equinor Oslo

Wednesday 13. March 2019

Årsmøte til Industri Energi Equinor Oslo valgte ny leder, Geir Nilsen. Han overtar etter Britt Riise Fredheim som har vært leder av Osloforeningen siden fusjonen, og som ledet Hydros Landforening  fra 2007. Hun går av med pensjon 30. april.
Eva Skaug ble gjenvalgt som nestleder.

Geir Nilsen

Nyvalgt leder Geir Nilsen har erfaring fra offshore som 1. linje arbeidsleder og tillitsvalgt på heltid i Industri Energi Equinor Sokkel.
Han har også erfaring fra både Hydros og StatoilHydros styre som ansattrepresntant.

Avtroppende leder Britt Riise Fredheim frasa seg gjenvalg på årsmøte. Hun har bestemt seg for å pesjonere seg fra 30. april. Britt har vært leder i Oslo siden fusjonen og har hatt et høyt aktivitetsnivå og profilert Industri Energi på en god måte.

Del