Årsmøte Industri Energi Equinor 2019.

Tuesday 9. April 2019

Første dag av årsmøte til Industri Energi Equinor avholt på Fornebu.
Per Martin Labråthen gjevalgt som leder med aklamasjon, nestleder Oddvar Karlsen var ikke på valg. Andre valg: sekretær Kjetil Gjerstad, kasserer Hallgeir Hardang, Ungdomstillitsvalgt Lone Stormoen, Kompetansetillitsvalgt Christian Heggøy Foldnes, sosialtillitsvalgt Tove Bjordal og datatillitsvalgt Roar Larsen.

Årsmøte behandlet mange saker og det var stort engasement i salen. I sin åpningstale kom Per Martin inn på landsmøtevedtaket til Arbeiderpartiet  helga. Han var meget skuffet og fobannet på vedtaket om å ikke konsekvensutrede LoVeSe.
Han kom også inn på aktuelle saker som rører seg i Equinor for tiden. Equinors internasjonale satsning og utfordringer på norsk sokkel.
Dag Rune Dahle, Trine Holsen og Ricard Sætre gikk ut av sine verv i Industri Energi Equinor og fikk takk for sin innsats som tillitsvalgte i mange år av Per Martin og en god applaus fra salen.
Årsmøtet fortsetter i morgen med behandling av blandt annet redaksjonskomiteens instillinger.

Del