Årsmøte Industri Energi Equinor avholdt 9.-10. april.

torsdag 11. april 2019

9. og 10. april avholdt Industri Energi Equinord årsmøte på Fornebu. Årsmøte vedtok 7 utalelser og behandlet organisatoriske saker som  årsberettning, regnskap, budsjett og valg. Det var også innledninger fra LO og Industri Energi.

Engasjert forbundsleder innleder på årsmøte.

Mye av dag to på årsmøtet ble brukt til innledninger fra LO og Industri Energi. LO sekretær Are Tomasgård innledet på temaene EØS avtalen og vår bransje, og oljepolitikk. Dette var temaer som fenget forsamlingen og gav stort engasment. Forbundsleder Fode Alfheim innledet om Den politiske situasjonen. Han var innom LoVeSe og Arbeiderpartiet sitt vedtak om å gå imot kosekvensutredning, generelt om norsk oljepolitikk og oljepolitikk i EU. Nestleder Lill Heidi Bakkerud innledet om HMS og Engen utvalget, og 3 parts sammarbeid.
Årsmøte behandlet også redaksjonskomiteens innstillinger, 7 uttalelser på temaer fra tariffpilitikk til egen organisasjon.

Dag Unnar Mongstad og Britt Riise Fredheim.

Per Martin takket Dag Unnar Mongstad og Britt Riise Fredheim for lang og oppofrende tjeneste for Industri Energi Equinor, forbundet og LO. Begge deltok på sitt siste årsmøte som aktive tillitsvalgte, begge har en imponerende CV, og har vært med på mye. I løpet av noen måneder er de begge pensjonister og vi taker begge for innsatsen.

Del