Lønnsforhandlingene mellom Industri Energi – NOG dag to.

onsdag 8. mai 2019

Dag to av lønnsfohandlingene pågår enda. Oppgjøret er viktig for retningen for de lokale forhandlingene i Equinor sier nestleder i Industri Energi Equinor Sokkel  Frode Mikkelsen.

Frode Alfheim leder forhandlingsutvalget.

Oppgjøret startet den 7. mai og fortsetter i dag. I år er det mellomoppgjør og det forhandles da normalt om lønnsregulering. For Equinor ansatte skal det forhandles lokalt i begynnelsen av juni. Derfor vil tillegget som gis i NOG forhandlingene ikke få konsekvenser for ansatte i Equinor med unntak en eventuell økning av natt tillegg. Det er likevel et viktig oppgjør da det sier noe om retningen når vi skal forhandle lokalt sier Frode Mikkelsen.
Det er satt av to dager til disse forhandlingene.
Fra Industri Energi Equinor deltar: Per Steinar Stamnes, Per Martin Labråthen, Oddvar Karlsen og Frode Mikkelsen

Del