Verifikasjonsøvelse med beredskapsfartøyet Ocean Response

onsdag 29. mai 2019

Industri Energi Equinor Sokkel ved leder Per Steinar Stamnes var invitert til å bli med på en verifikasjonsøvelse med beredskapsfartøyet Ocean Response i Bergen 28.mai.
Som en del av verifikasjonsøvelsen fikk vi se hvordan man testet kapasitetene til beredskapsfartøyet, med mann over bord og brannslukking.
Equinor og Ocean Response ønsket å synliggjøre vår beredskap på sokkelen, og ved å bruke Ocean Respons får en også belyst vår beredskapsrolle utover vår industri.
Ocean Respons var det fartøyet som tauet inn Viking Sky.
Skjebnens ironi tilsa at Sky Viking lå til kai ved siden av Ocean Travel samme dag i Bergen havn.

Vi fikk god mottakelse om bord, og fikk være med å se hvordan man gjennomfører en verifikasjonsøvelse, slik at de møter både myndighetskrav, men også Equinor sine krav i kontrakten.
Underveis i øvelsen fikk vi på nært hold se og høre hvordan de løste de forskjellige oppgavene fra broen på båten.

Områdeberedskapen offshore har vært en ubetinget suksess.
Områdeberedskap innebærer at man innenfor et definert område har offshorebaserte søk- og redningshelikoptre, store områdeberedskapsfartøy og maritim overvåkningssentral som i et koordinert samarbeid ivaretar beredskapen for flere installasjoner.
Det var rundt årtusenskiftet Nopef (nå Industri Energi) svært delaktig i etableringen områdeberedskap.
Mens andre forbund kjempet imot, var Nopef en pådriver for å få etablert områdeberedskap med offshorebaserte søk- og redningshelikoptre. Disse helikoptrene har reddet mange liv. De kan raskt frakte skadde eller syke offshorearbeidere til sykehus. I tillegg har helikoptrene ved en rekke anledninger bistått under redning av folk ved forlis og evakueringer fra private seilbåter, fiskefartøy og nå sist under evakueringen av cruiseskipet «Viking Sky».
Ifm evakueringen av Sky Viking var 3 av våre Sar helikoptre involvert pluss nevnte Ocean Response som tauet Sky Viking til sikker havn i Molde.

Den norske løsningen med offshorebaserte søk- og redningshelikoptre har vært en suksess, og den områdeberedskapen vi har på norsk sokkel er den beste beredskapen som finnes.

Del