NOG oppgjøret ferdig etter Ledernes mekling.

onsdag 5. juni 2019

Lederne kom til enighet med Norsk olje og Gass hos Riksmekleren natt til tirsdag, et økonomisk tilbud som er identisk med det siste tilbudet Industri Energi fikk fra Norsk olje og Gass i de sentrale forhandlingene på Operatøravtalen. Industri Energi må dermed ta de økonomiske rammene fra årets mellomoppgjør til etterretning. Det betyr at lokale lønnsforhandlinger i Equinor kan gjennomføres medio august.

Per Martin ledet Industri Energi Equinor sin forhandlings delegasjon

Fra det sentrale oppgjøret tar vi med oss et generelt tillegg på 19.700,- og en justering av nattillegg og nattillegg med konferansetid på 3,- kr til henholdsvis 76,5 og 96,50. Helligdagsgodtgjørelsen justeres med 50,- til 2025,- per dag
I de lokale forhandlingene blir det også forhandlet på Bransjeavtalen (Individuelt avlønna). Da først vet vi hva vi vil få som lønnstillegg for 2019.

Del