Kveldskurs om forsikring og pensjon

torsdag 20. juni 2019

Denne uken har Yngve Selvåg og Jostein Mæland kjørt to kveldskurs via video med Industri Energi medlemmer på plattformene Kristin og Oseberg Feltsenter.

Kurset starter  med et forsikringsforedrag om forsikringer i Equinor, Industri Energi og LO og avsluttes med en god gjennomgang av pensjon.
Kursene er blitt godt mottatt av våre  medelemmer og vi vil takke hovedtillitsvalgte Roald Torsvik og Terje Werner Hansen for god tilrettelegging og annonsering av møtene.

Deltakere på kveldkurset som ble avholt på Oseberg Feltsenter
Del