Sommerhilsen fra Industri Energi Equinor

torsdag 27. juni 2019

English below

Ferietiden nærmer seg for de fleste av oss, og vi ser frem til fri og late dager.
Ferien er en gylden mulighet til å slappe av, være med familie og venner. Dra på reise, langt eller kort, og treffe nye mennesker. Uansett er det viktig å sette av tid til å koble av fra hverdagen, samle krefter og drive med det du har lyst til.

Året frem til nå har som vanlig inneholdt et mangfold i oppgaver, noe som våre lokale tillitsvalgte bidrar til å belyse og løse. Med en felles målsetning om medlemspleie og lokale aktiviteter ønsker vi å være til stede og til hjelp for de som trenger det. Økningen i medlemstall tar vi som et signal på at vi gjør noe riktig.
Industri Energi Equinor vil benytte anledningen til å ønske alle medlemmer av i den største foreningen i Equinor en riktig god sommer.
Alle dere som er på landanlegg, plattformer og kontorsteder over hele Norge er viktig for foreningen. Som tillitsvalgt er jeg stolt over å representere dere alle.

God sommer.

Mvh
Oddvar Karlsen
Nestleder – Indiustri Energi Equinor

Summer greeting from Industri Energi Equinor

Vacation time is approaching for most of us, and we look forward to the free and lazy days.
The holidays are a golden opportunity to relax, be with family and friends. Go on the road, long or short, and meet new people. Either way, it’s important to set off time to relax from your everyday life, brace one selves and do whatever you want.
 

The year up to now has as usual featured a diversity in tasks, something that our local elected officials are helping to illuminate and solve. With a common goal of member care and local activities we want to be present and help for those who needs it. The increase in membership we take as a signal that we are doing something good.
Industri Energi Equinor will use this opportunity to wish all members of the largest association in Equinor a good summer.
All of you who are working on facilities, platforms and office locations all over Norway are important for the association. As an elected representative, I am proud to represent all of you.

Good summer.

Sincerely
Oddvar Karlsen
Deputy – Industri Energi Equinor

 

Del