Equinor slutter å bruke testverktøy (OPQ) ifm rekruttering.

onsdag 10. juli 2019

Etter at tillitsvalgt Jan Inge Oen i OFS tok opp bruken av OPQ testverktøy ved ansettelser i OFS med Industri Energi Equinor, kan nå nestleder Oddvar Karlsen bekrefte at Equinor nå slutter å bruke dette testverktøyet.

Oddvar Karlsen

Jeg trodde dette var dagens spøk, sier Jan Inge Oen tillitsvalgt for offshore Fagsenter da han fikk informasjon om at alle personer som skulle ansettes i Offshore Fagsenter måtte gjennomgå en iq test (OPQ) som skulle være en del av vurderingene for å få ansettelse. Husker jeg tenkte- jammen glad jeg allerede er ansatt.
Saken ble videresendt til Industri Energi Equinor, som tok dette opp med PL i Equinor, nå har vi fått tilbakemelding om at Equinor vil slutte å bruke OPQ ved ansettelser av operasjonelle- og støtteroller.
Dette var en fin tilbakemelding å få sier Oddvar Karlsen som jobbet med denne saken for Industri Energi Equinor. En oppmuntring nå ved inngangen til ferietiden at vi får gjennomslag for saker lokale tillitsvalgte tar opp.

 

 

Del