Årets lønnsoppgjør i havn

onsdag 14. august 2019

Industri Energi og bedriften er kommet fram til en enighet i årets mellomoppgjør.
Forhandlingene har vært krevende, men vi kom i mål på en god måte.

Individuelt lønnssystem
For ansatte på individuelt lønnssystem gis det et individuelt tillegg innenfor en ramme på 3,5 % .
Minimumsreguleringen vil ligge  på 2,2%.
Referansepunktene i lønnstabellen reguleres med 2,9%.
Ny lønn iverksettes fra 01.07.2019

Kompetansetillegg
Det vil i år også bli tildelt kompetansetillegg for nyutdannete, med Bachelor- og Masterutdanning, både for teknisk- og ikke-teknisk utdannelse.

Tarifflønnstabellen på land.
Det gis et tillegg på kr. 15.848,-  i tarifflønnstabellen inklusiv feriepenger
Ny lønn iverksettes fra 01.06.2019

Tarifflønnstabellen for sokkel
Det gis et tillegg på kr 23296,- inkl sokkelkompensasjon og feriepenger for et årsverk på 1582 timer. For årsverk på 1460 timer (14-28 ordning) utgjør tillegget inklusiv feriepenger og sokkelkompensasjon på kr 21500,- pr år.
Ny lønn iverksettes fra 01.06.2019

I fjor fikk vi til en avtale om at alle karriereløp på tarifftabellen utvides med to trinn til høyre med virkning fra 1.6.2019.

Hvert trinn har en verdi på kr 6 105,- for  tarifflønnstabellen for sokkel.
For tarifflønnstabellen på land er verdien kr 4500,-
Dette blir regnet inn i den økonomiske ramma.
Den første opprykket skjedde 1.6.2019 og det neste blir fra 1.6.2020.

Følgende endring gjøres i særavtalen land og sokkel. 4.6.2 :
(Gjelder ikke tariffert personell på sokkel)
Skift-/nattillegg økes med kr.3,00 fra 73,50 til kr 76,50 og tillegg ved behov for konferansetid økes med kr 3,00 pr time fra kr 93,50 til kr 96,50 gjeldende fra 01.06.2019

Tariffert personell på sokkel fikk det samme tillegget i NOG oppgjøret i mai. Effektuert fra 1.6.2019.

Følgende endring gjøres i satsen i særavtalen land og sokkel pkt 3.2.2 og 4.6.3:
Helligdagsgodtgjørelsen økes med kr 50,00 fra kr 1975,- pr dag til kr 2025,- pr dag.

Tariffert personell på sokkel fikk det samme tillegget i NOG oppgjøret i mai. Effektuert fra 1.6.2019.

Endring av beregningsgrunnlaget:
Alle tillegg som i dag refererer til H8, løftes til H9.

Annet:
«Bedriftens lønnssystem er ikke-diskriminerende, lønn og ytelser blir differensiert ut fra ansvar, bidrag og resultater».
Kommentar fra IE: Dette skal vi følge med på.

 

 

Del