Industri Energi Equinor Sokkel med støtteerklæring til de streikende Foodora ansatte.

fredag 6. september 2019

Industri Energi Equinor Sokkel ønsker vi å gi vår støtte til de streikende Foodora ansatte.
Vi mener det skulle være unødvendig at man i 2019 skal være nødt til å ta folk ut i streik for at arbeidsgiver ikke er villig til å følge spillereglene i norsk arbeidsliv, og opprette en tariffavtale for sine ansatte.

Den norske arbeidslivsmodellen bygger på landsomfattende tariffavtaler, seriøse bedrifter og sterke fagforeninger. Dette har gitt Norge gode lønninger, ansvarlige oppgjør, konkurranse på like vilkår mellom bedrifter og sterk økonomi.
Vi støtter dere i kampen for å få en tariffavtale.
En tariffavtale er en av de viktigste pilarer i samfunnet som motvirker polarisering og som fremmer trygghet og likebehandlingsprinsippet mellom folk. Det er 146 år siden at den første tariffavtalen ble opprettet i Norge, og 112 år siden den første landsomfattende overenskomsten ble forhandlet fram i Norge. Derfor skal det i dag være en selvfølge at partsforholdet som regulerer lønns- og arbeidsvilkår er regulert i kollektive tariffavtaler.
Vi står bak dere i kravet om tariffavtale og ordnede arbeidsforhold.

Stå på! Dere har vår fulle støtte

Del