Presentasjon av Industri Energi på nyansatt dagen på Sandsli.

onsdag 11. september 2019

Leder Per Steinar Stamnes presenterte Industri Energi Equinor Sokkel på nyansatt dagen på Sandsli onsdag 11/9. Det var ca 40 nye Equinor ansatte til stede og som ble gratulert med ny jobb.
De nyansatte hadde tidligere på dagen fått orientering om Offshore Fagsenter, holdninger og verdier i selskapet, People & Leadership (PL) og de besøkte -den digitale lab.

Per Steinar presenterte «sokkel» med å fortelle om oppbygging av foreningen, foreningens historie og saker vi jobber og har jobbet med.
At vi har tillitsvalgte på alle plattformene, på alle skift og på land. At vi har innflytelse på saker i UPN og driftsorganisasjonene. Og redegjorde for alle de gode medlemsfordelene vi har i LO, Industri Energi og Industri Energi Equinor.

Han oppfordret til at alle organiserte seg og ønsket at de valgte Industri Energi.

Del