Det russiske fagforbundet ROGWU besøkte Equinor Hammerfest LNG.

torsdag 31. oktober 2019

Lørdag 26.10. mottok vi besøk av leder for den russiske fagforeningen ROGWU, Alexander V. Kortchagin sammen med vår egen forbundsleder Frode Alfheim. Det var nestleder i Industri Energi Hammerfest Idunn Tobiassen Mauseth som representerte den lokale fagforeningen. ROGWU er en forening som organiserer 1,2 millioner medlemmer innenfor olje- og gassproduksjon i Russland. Med på besøket var også internasjonalt ansvarlig i ROGWU, Aida Kalantarjan, samt norsk/russisk tolk Maria Fremming.
Under besøket fikk de en introduksjon av Hammerfest LNG av driftsleder André Førre, samt en gjennomgang av produksjonen av Geir Hansen fra teknisk.
A V. Kortchagin orienterte deretter om russisk olje- og gassproduksjon.

Møte mellom ROGWU, Industri Energi og Equinor.

Det ble gode diskusjoner om viktigheten av et godt norsk/russisk samarbeid. Både Alfheim og A V Korchagin var begge enige om at vi har mange felles interesser, da vi mest sannsynlig kommer til å jobbe tett opp mot hverandre i de arktiske strøkene i fremtiden. Dette spesielt dersom man skulle gjøre et funn på sokkelen på tvers av landegrensene. A V Korchagin var svært opptatt av HMS, og kunne fortelle at de oppmerksomt studerer de norske erfaringene med HMS-arbeid, profesjonelle standarder, helikopter og transport. A V Korchagin er opptatt av å få til et felles regelverk for oljevirksomheten i nordområdene.
–Det er vi som bor og jobber i Nordområdene som vet hvor sårbart det er. Skulle det skje et oljesøl i norsk eller russisk område, vil det spre seg, sa han.
Også Industri Energis forbundsleder er opptatt av å få til et godt samarbeid på miljø.
– Hvis de som jobber innen olje og gass, har et godt og trygt arbeidsmiljø minsker risikoen for utslipp. Et godt miljø for arbeiderne er det beste vern for yte miljø, mener Alfheim.
Alle representantene fra Melkøya synes besøket var svært lærerikt og interessant, så besøket var nyttig for begge parter.
Etter besøket på Melkøya møtte de også ordføreren i Hammerfest.

Del