Styremøte i Industri Energi Equinor Sokkel.

tirsdag 5. november 2019

Styret i Industri Energi Equinor Sokkel samlet til styremøte i Equinor bygget på Fornebu. Det er mange saker til behandling, blant annet besøk av leder Drift Vest Gunnar Nakken og Helge Kjell Rørnes fra OTE.

Jostein presenterer arbeidet i Sokkel AMU i Sokkelforeningens styremøte.

Styret er samlet til to dagers møte med mange saker på dagsorden. AU får tilbakemeldinger fra styret på sitt arbeid, og styremedlemmene rapporterer fra sine installasjoner.
Styret i Industri Energi Equinor sokkel er en aktiv forsamling som deltar i debattene og kommer med forslag og saker, både mot bedriften og til interne saker i foreningen.

Del