Industri Energi Equinor deltar på Autumn Conference 2019.

tirsdag 26. november 2019

Leder i Industri Energi Equinor Per Martin Labråthen og nestleder Oddvar Karlsen deltar på Det Internasjonale Energibyråets (IEA), Equinors og Olje og energi departementets (OED) Autumn Conference 2019 på Det Norske Teater i Oslo.
Årets konferanse fokuserer på overgangen til fornybar energi, og hva som skal til for å nå Paris målene. IEAs direktør Dr. Fatih Birol og styreleder for -Prinsipper for ansvarlige investeringer Martin Skancke, er konferansens hovedtalere, sammen med Eldar Sætre og Carolyn Woo, stipendiat for global utvikling ved Purdue Universitetet i USA.

Eldar Sætre, Fatih Briol, Martin Skancke og Carolyn Woo på Autumn Conference Oslo 2019.

Vi mener det er viktig å være med på denne konferansen, vi lærer mye om hva IEA og Equinor mener om denne store utfordringen. sier Per og Oddvar.
Vi er nødt til å forene alle krefter for å få dette til, ungdommer som streiker for et bedre klima skal om noen år inn i bedrifter og i politikken og jobbe med dette. Vi mener at kompetansen innen olje og gass er en del av løsningen, og at vi har mye og bidra med.
Eldar Sætre sa i dag at hvis vi utvikler alle prosjektene vi har og fortsetter og lete etter mer og gjør nye funn, og hvis vi bekjemper nedgang i produksjonen på den mest effektive måten, hvis vi gjør alt dette, så er Equinors beste estimat at produksjonen i 2050 vil være mindre enn halvparten av i dag. Dette naturlige fallet fra eksisterende norske olje og gass felt vil ifølge Eldar Sætre kunne gå hånd i hånd med et eventuelt fallende behov for olje og gass globalt.
Derfor er det viktig at vi er med å diskuterer fremtiden, og jobber for å utvikle nye jobber i fremtiden sier de to på konferansen.

Del