Industri Energi Equinor Sokkel er fryktelig skuffa over vedtak i Trondheim Ap

mandag 10. februar 2020

Helge freden ble brutt når nyheten om Trondheim Aps vedtak om å sette sluttdato for oljenæringen  i 2050 ble vedtatt, sier leder Per Steinar Stamnes i Industri Energi Equinor Sokkel.
Vedtaket var et kompromiss med opphav i det lokale AUF-lagets forslag om å stanse norsk olje og gass produksjon innen 2030. 2050-kompromisset fikk til slutt flertall med 39 mot 35 stemmer på partilagets årsmøte lørdag.

Tjeldbergodden

Stamnes mener at vedtaket skaper usikkerhet og utrygghet for alle som arbeider i industrien. Men også for selskaper som kan tenke seg å investere.
Vi mener også at det er ganske oppsiktsvekkende at en industri som skal komme nær nullutslipp i 2050, er en industri man vil bli kvitt?
Vi mener også at å sette en sluttdato er en dårlig idé. Vi mener at vi skal utvikle industrien videre på skuldrene til dagens næring, da trenger vi heller en startdato for de nye næringene enn en sluttdato for olje og gass. Da tenker vi både på nye næringer innen karbonfangst og lagring, havvind og hydrogenproduksjon.
Det er oppsiktsvekkende at vedtaket går i stikk motsatt av retning av signalene Ap-ledelsen har stått for det siste året. Da var det godt å se at AP-ledelsen bekreftet sitt standpunkt.
Vi håper at slike vedtak ikke sprer seg i flere lokallag – uavhengig av hvilke politiske partier det gjelder, sier Stamnes.
Det gledelige denne helga var at fire fylkesparti i Høyre sa nei til å verne havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja mot konsekvensutredning for mulig oljeutvinning. Selv om Oslo Høyre sa ja til vern.
Det var også gledelig å lese i Klassekampen at partiet Rødt åpner for at programkomiteen kan gå inn for å skrote dagens sluttdato for norsk oljeindustri, for å øke tilliten hos fagorganiserte i industrien, sier Stamnes

Del