Lone viser hvorfor jenter bør søke seg til oljå.

onsdag 12. februar 2020

Seks jenter ble invitert av Equinor for å reise ut på sokkelen sammen med Industri Energi Equinor Sokkel sin ungdomstillitsvalgt Lone Stormoen, for å vise hvorfor Equinor ønsker flere jenter inn som lærlinger og inn i yrkesfag.
Av ca 50 søkere ble 6 jenter valgt ut.
2 fra mekanisk, 2 fra prosess, 1 fra elektro og 1 fra automasjon.
Jentene kommer geografisk fra hele Norge, og alle er over 18 år.

Jentene ute og kjenner på været i dericken på Gullfaks A.

Før de fikk reise offshore fikk de en omvisning på Sandsli, og en tur innom landorganisasjonen til Gullfaks A.
Der fikk de hilse på de som arbeider i Operasjonsgruppen, GFA ledelse og noen fra Offshore Fagsenter, som også tidligere har vært lærling offshore.
Før de fikk reise offshore måtte de gjennom 4 dager med kurs før de reiste ut på lørdag morgen.
Lone sier at hun ble valgt ut for å være mentor for jentene, og for å følge de trygt gjennom utreisen til Gullfaks A. Men også som et kontaktpunkt og en trygghet gjennom hektiske dager. Både før utreise, men også mens man var ute på sokkelen.
Spørsmålene har vært mange, og hun har prøvd å forberede de så godt hun kunne på hva som vil vente de fra utreise til de lander trygt på heliport igjen. Alt ifra hva de skal pakke med, hvordan de skal forholde seg på heliport, hvordan det er å arbeide offshore osv.

Ute på Gullfaks A har de fått omvisning på hele installasjonen fra øverst i dericken til nederst i skaftet.
De har vært utplassert i eget fag, og samtidig som de har fått omvisning rundt på alle andre avdelinger.  De har fått hilst på kokkene, de i boring, de i kontrollrommet og alle andre som driver maskineriet ute på Gullfaks A 😊
De fikk også med seg bingo på lørdag, samt øvelse på søndag.
Under øvelsen fikk man en innføring av hvordan en øvelse ble gjennomført, og hva man kunne trene på. To av jentene fikk være markører. Mens to var observatører og to mønstret med ARL laget.
Turen har gitt mersmak ettersom 5 av jentene allerede har søkt lærlingeplass i år. Den siste av jentene har et år igjen på skole, og må vente på å søke lærlingeplass til neste år.
Industri Energi Equinor Sokkel sin tillitsvalgt på Gullfaks A Glenn Bekkemellem syns det var kjempekjekt at vår ungdomstillitsvalgt var med de 6 jentene gjennom sin utplassering.
Glenn sier videre at besøket var veldig positivt, og at kollegaene på Gullfaks A har prøvd å tilrettelegge så godt man kunne for at jentene skulle trives når de var ute.

Del