Industri Energi Equinor Telemark har avholdt årsmøte.

onsdag 4. mars 2020

28. februar avholdt Industri Energi Equinor Telemark et godt besøkt årsmøte hvor 33 medlemmer var til stede. Per Martin var dirigent og styrte dette med en fast hånd.

40 års jubilantene Bjørn Erik Skjelbred (fv) og Pål Tokheim. Odd Nicolaysen ikke tilstede.

Leder, Arnfinn Larsen redegjorde for årsberetningen.
Årsberetning, regnskap, budsjett og arbeidsplan ble enstemmig godkjent av årsmøte.
Når det gjelder valget ble det valgt en ny nestleder, Marie Vikre Danielsen som overtok for Roar Olsen. I tillegg kom det inn et nytt styremedlem Tone Walaas Brodahl, resten av styre tok gjenvalg. Leder Arnfinn Larsen var ikke på valg.
Etter årsmøte hadde vi et medlemsmøte hvor tre av våre medlemmer hadde 40 års medlemskap i LO hvor 2 var til stede. Blomster og vaser ble delt ut av Arnfinn og Per Martin.
Arnfinn orienterte om lokale saker mens Per Martin orienterte om saker på konsern nivå.

Del