Årsmøte til Industri Energi Equinor Sokkel er stoppet

tirsdag 10. mars 2020

Industri Energi Equinor Sokkel har fått beskjed fra ledelsen i Equinor om at vi måtte stoppe årsmøtet vårt og at vi ikke fikk arrangere felles middag.
Vi var ferdig med de fleste sakene og de resterende sakene har Arbeidsutvalget fått fullmakt til å ferdigstille.