Når partiene ber om råd i programarbeidet, får de det av Industri Energi Equinor.

torsdag 12. mars 2020

Programkomitéen til Arbeiderpartiet har invitert Industri Energi Equinor med på to møter, ett på stortinget og på et besøk til Johan Sverdrup feltsenter. Ungdomstillitsvalgt Lone Stormoen var med på møte i Stortinget, og Bjørn Palerud fra Arbeidsutvalget i sokkel var med programkomitéen til JSF.
Industri Energi Equinor Sokkel sin ungdomstillitsvalgt Lone Stormoen var i møte med programkomiteen til Arbeiderpartiet sammen med Barbro Auestad fra forbundet, for å diskutere viktigheten med yrkesfag, og hva Arbeiderpartiet må jobbe med i partiprogrammet sitt.
Møtet gikk ut på å diskutere åpent om hva som er viktig med yrkesfag, og hva Arbeiderpartiet må jobbe med i partiprogrammet sitt. Vi spilte inn dette med å gi ungdomsskolen mere tid og kompetanse på hvilke yrker som gjemmer seg bak de ulike linjene. Dette med at teori må knyttes mot praktisk utførelse og derfor tettere samarbeid mellom skoler og næring. At det er viktig at det tilbys flere læreplasser og kanskje øke tilskudd til utvalgte fag for en periode til nye lærebedrifter.
Yrkesfag holder Norge i gang, uten fagarbeideren stopper Norge opp; sier Lone.
Dette må speiles i statusen til yrkesfag og er ekstra viktig når vi går mot et enormt underskudd av fagarbeidere. Arbeidet med å få ungdommene til å velge mere utradisjonelt i forhold til kjønnsroller må fortsette. Arbeidet henger nesten en generasjon på etterskudd pga at foreldrenes syn på utdanning er viktig for ungdommene, sier hun.

 

Espen Barth Eide, Energi og Miljø komiteen. Bjørn Palerud. Terje Lien Aasland, Næringskomiteen.

Lone og Barbro sine hovedpunkter var:
-Mere praksis, teori må knyttes til praktisk utførelse
-Flere må få læreplass
-Digitalisering og industri 4.0 må inn i fagopplæringa
-Fagbreva må holde høy fagstandard
For å nå disse tiltakene argumenterte Lone og Barbro med at
«Frafallet i videregående opplæring er ei stor utfordring. Industri Energi mener at et tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv er nødvendig. En blanding mellom skolegang og relevant praksis i bedrift i  de to årene på videregående og i lærlingperioden vil skape en bedre utdanning. Teorien må knyttes tettere til praksis, og det er enklere å forstå teori når du har sett den fungere i en arbeidssituasjon. Vi må også arbeide for en utvidet rett til videregående utdanning utover fylte 24 år og utover 3 år.»
De påpekte også at mangel på lærlingplasser er et problem og det utdannes for få fagarbeidere i dag. Mange bedrifter tar inn mange lærlinger, men for mange står uten læreplass. Antall yrkesfaglinjer bør i større grad tilpasses næringslivets framtidige behov for kompetanse. Dette kan også løsest ved at bedrifter garanterer læreplasser for deler eller hele videregående linjer. Markedsføring av yrkesfaglig utdanning, og de muligheter dette gjr, må bli bedre og samtidig kommuniseres bedre av rådgivertjenesten i ungdomsskolene.
Et virkemiddel for at det tilbys flere læreplasser kan være øke tilskudd i utvalgte fag eller øke tilskudd i en kortere periode til nye lærebedrifter. Det er viktig at lærebedriftene får ansvar for å føre lærlingen opp til 2. gangs prøve dersom den første ikke bestås.
Et annet punkt de tok opp var at det bør etableres opplæringssenter der lærlinger kan få opplæring i digitalisering og industri 4.0. Dette er i ulik grad på plass i ulike bedrifter, men alle læringer bør ha ei grunnkompetanse på disse områdene. Dette kan løses ved et offentlig/privat samarbeid og ved bruk av til dels eksisterende ressurser.
Men også at flere midler må settes til Fagskolene for de modulbaserte etterutdanningsløpa i Bransjeprogrammet. Kun 2 års trygging av drift kan være for kort tidshorisont. Pilotprosjektet har vært en suksess. Fagskolene må fortsatt være den foretrukne utdanningsinstitusjonen for fagarbeideren.

På turen til Johan Sverdrup Feltsenter fikk programkomiteen omvisning på feltsenteret og informasjon om prosjektet og driften av feltet. Det ble også satt fokus på utslipp av klimagasser, og fangst og lagring av co2. Johan Sverdrup har et utslipp på  0,67 kilo pr fat– 25 ganger lavere enn på verdensbasis.
Komiteen var også opptatt av å lære mere om Equinor sitt arbeid med nye energikilder som havvind, og hydrogen. Det som er viktig nå er at politikerne bevilger penger til etablering av kommersiell karbon fangst og lagring (CCS) sier Bjørn, men det skal ikke i programmet. Det må skje nå.

Del