Klargjøring fra Industri Energi Equinor ang. omsorgspenger når man må være hjemme med omsorg for barn

tirsdag 24. mars 2020

Det fremgår av regjeringens pressemelding 20.03.2020 at antall dager dobles både for foreldre som har ordinær kvote på ti dager og for foreldre som har utvidet kvote. De nye reglene gjelder for kalenderåret 2020. Av hensyn til at dette skal være praktisk håndterbart for NAV, gjelder det nye antall dager generelt og er ikke begrenset til fravær knyttet til Covid-19. Det fremgår av midlertidig forskrift at omsorgsdager nå også kan brukes hvis skole eller barnehage er stengt som følge av covid-19-pandemien.
Les mer her

Bamsebo barnehage i Gjesdal Kommune

Med effekt fra 13. mars gjelder nå følgende regler:
Foreldre får doblet antallet «sykt barn-dager». Alle har altså krav på det dobbelte av det de har krav på under normale forhold.

Foreldre får rett på omsorgspenger for å være hjemme med barn når skoler og barnehager er korona-stengt. Du kan altså bruke «sykt barn – dag» selv om barnet ditt er friskt, men har et omsorgsbehov fordi det må være hjemme fra stengt barnehage eller skole.

I «A4-familien» med to foreldre som bor sammen med to barn under 12 år vil altså begge de to voksne ha rett til å være heime i 20 dager med full lønn for å ta seg av barn i år.

Staten tar mesteparten av regningen. Arbeidsgivere skal bare betale de tre første dagene av omsorgspengene.

Bedriftens tolkning av bruk og føring av omsorgsdager er endret til det bedre etter at Industri Energi Equinor Sokkel tok opp saken i går. Men vi er likevel ikke helt fornøyd.
Vi synes for øvrig at Equinor uttrykker seg uklart med tanke på ordlyden:

«For ansatte som jobber hjemmefra forventes det som hovedregel at man finner praktiske løsninger for å håndtere arbeidsoppgaver samtidig som man tar vare på barn som er hjemme».

Det at Equinor forventer at en likevel skal jobbe, mens det kommuniseres av regjeringen vanskelighetene med dette, og som følge lages en ny lov for å ivareta foreldre som har små barn hjemme fra barnehage og skole på bakgrunn av at det for mange i praksis er umulig å jobbe hjemmefra med barn tilstede syntes vi er feil. Dette gjelder spesielt de som har flere barn, og de helt yngste.
Da syntes vi Equinor heller burde tilrettelegge og oppfordre til å håndtere arbeidsoppgaver samtidig som man tar vare på barn som er hjemme.
Mange er i en vanskelig situasjon i fra før, om de ikke skal føle at Equinor skal forvente noe i disse tider i tillegg.
Så mener vi også at det at skiftgående personell som må gå i «dialog» med leder for å finne en løsning er noe vag og fort kan bli tolket forskjellig blant de mange 1 linjelederne. For oss virker det som om Equinor overhodet ikke liker denne nye loven, og prøver å gjøre det vanskelig og legge press på våre medlemmer.
Samtidig vil vi gjøre dere ekstra oppmerksomme på at dersom man benytter de «10 ekstra dagene» som ble vedtatt i ny lov, så blir dette betalt iht. til NAV satser. Altså begrenset oppad til 6G (ca. 600.000). For de første 10 dagene er det full lønn.
Egenmeldingsdager økt.
Regjeringa har vedtatt at antall egenmeldingsdager er økt fra 8 til 16 dager. Det krever ikke sykemelding.
I praksis betyr dette at arbeidsgivere kan godta egenmelding for hele den nåværende arbeidsgiverperioden på 16 dager, NAV kan ikke senere nekte å refundere sykepenger.

 

Del