Leder Per Martin Labråthen og nestleder Oddvar Karlsen i Industri Energi Equinor har sendt en hilsen til alle medlemmene.

torsdag 26. mars 2020

Håper at alle har det bra i denne spesielle tiden vi er inne i. De fleste av oss må nå tilpasse oss til en annerledes hverdag, vit da at Industri Energi Equinor er operativ og jobber for å gjøre hverdagen og fremtiden mest mulig forutsigbar. Det samme gjør de sentralt i Industri Energi og i LO. Alle våre foreninger og tillitsvalgte i Equinor, er i aktivitet og full beredskap. Alle arbeider nå ut ifra en situasjon med hjemmekontor.

Det betyr noen utfordringer, men vi er 100% aktive og godt i stand til å ivareta våre medlemmer på en god måte. Det positive i en slik situasjon er at alle er blitt svært dyktige på IT/Digitalisering ifm. oppsett av felles møter og chat/diskusjoner via Skype eller Teams.
På grunn av tiltakene som er innført har vi som forening vært nødt til å utsette planlagt årsmøte. Lønnsoppgjøret sentralt og lokalt er utsatt til høsten. Også alle planlagte møter og tariffkonferanser osv er selvsagt også utsatt. Vi har forberedt oss som normalt til lønnsoppgjør og har alt liggende klart til det er mulig å gjennomføre forhandlingene.
Den kritiske situasjonen med Korona og oljepris gjør at vi har intensivert samhandlingen med bedriften. På konsernnivå har vi nå faste tre timers møter tre ganger i uken. I tillegg kommer en lang rekke møter om alt av saker i fra hele Equinor. Det betyr at vi har relativ god oversikt, også i det globale perspektivet. Vi gjennomfører også temamøter flere ganger i uken, og også i forretningsområdene er det hyppigere møter enn under normale forhold. Eldar Sætre har etablert en gruppe på konsern nivå som skal arbeide med konsekvenser og tiltak ang. Corona epidemien. Men også den vanskelige situasjonen selskapet befinner seg i pga. svært lav oljepris. Pål Eitrem skal lede denne og han vil ha fast møte med oss sentralt på fredager.
Internt i Industri Energi Equinor har vi nå to lange møter i uken for å oppdatere oss på hva som skjer på de enkelte geografier/anlegg. Disse møtene brukes som toveis kommunikasjon i fra oss som er på den sentrale arenaen og de lokale foreningene våre. Erfaringene med disse er veldig gode. Det er en veldig god arena for å holde oss oppdatert i hele vår organisasjon i Industri Energi Equinor. Den brukes selvsagt også til råd, saker, erfarings overføring osv.

Som forening har vi som en hjelp til smittebegrensning og tilpassing til innførte tiltak diskutert endringer av arbeidsplass og arbeidsplaner. Disse endringen skal kompenseres ut fra vår særavtale. Våre to hovedprioriteter er nå å hindre smittespredning i størst mulig grad og dernest å være med på å opprettholde tilnærmet normal drift. Selvsagt under en sikkerhetsmessig og forsvarlig måte. Det vil holde våre medlemmer og andre i arbeid lengst mulig, forhåpentlig gjennom hele Corona krisen. Vi er svært takknemlig for at medlemmer med familie omkalfatrer sin egen hverdag for at dette lar seg gjøre og bidrar til mindre spredning av Korona.

Det er i disse tider viktig å ta vare på hverandre, det er mange som sitter alene hjemme og jobber. Da vil det være viktig å ha fokus på det psykososiale arbeidsmiljø, hold kontakt med kollegaer og nær kontakt med linjeleder. Ergonomi og utstyr er noe vi har tatt opp på sentralt hold, da vi vet at dette er en utfordring for de som har hjemmekontor. Foreløpig forholder bedriften seg til retningslinjene som er gjeldende i selskapet.
Det er viktig at alle nå oppdaterer seg ift lover og regler som fortløpende blir vedtatt av våre myndigheter. Flere av disse har direkte påvirkning på vi som arbeider i denne bransjen. Selskapet legger mye av dette ut på Insight så dere vil finne mye god informasjon på disse sidene.
De lokale fagforeningene våre er flinke til å gi ut info til medlemmene. Her er det også viktige saker og linker som alle bør få med seg.
Disse tider betyr at vi må tenke på begreper som omsorg, pleie, medmenneskelighet, ansvar, omtanke osv. Vi tror det blir viktig å tenke gjennom disse «myke» begrepene i tiden som kommer.
Sett også av tid til å ta vare på deg selv i en veldig spesiell situasjon for alle i hele verden.

Med vennlig hilsen
Per Martin Labråthen                                            Oddvar Karlsen
Leder Industri Energi Equinor                            Nestleder Industri Energi Equinor

Del