Industri Energi Equinor Sokkel sender brev til regjeringen.

tirsdag 28. april 2020

-Forslaget om å forskuttere oljeselskapenes skattefradrag gjennom en skatteutsettelse er viktig for hele næringen sier leder i Industri Energi Equinor Sokkel Per Steinar Stamnes.
Hele olje og gass næringen LO, forbundene, NHO og NOG står alle bak dette initiativet og det støtter vi opp om sier Stamnes. Derfor sender vi brev til statsministeren og Olje og energi ministeren.
Les brevet her.

Leder Industri Energi Equinor Sokkel, Per Steinar Stamnes.

Industri Energi Equinor Sokkel er den største fagforeningen på norsk sokkel med over 2100 medlemmer. Vi har ca 150 tillitsvalgte på Equinor sine innretninger.
Olje- og gass næringen i Norge gir arbeide til over 200 000 arbeidsplasser, og er en av Norges viktigste næringer. Og er med på å bygge opp under den velferdsstaten Norge er.
Bransjen og Equinor er inne i en krevende tid, som både er ekstraordinær og uforutsigbar. Med to «epidemier» på en gang. Covid 19 og lav oljepris. Det aller viktigste for oss nå er å hindre smitte, og samtidig produsere olje. Men den lave oljeprisen medfører at Equinor som selskap ikke tjener penger.

Olje- og gass næringen med både LO, forbund, NHO og bransjeforeninger har kommet med et forslag om å forskuttere selskapenes skattefradrag gjennom en skatteutsettelse.
Det vil ha stor betydning for å sikre arbeidsplasser, næringsvirksomhet og verdiskapning innen olje- og gassnæringen. Ved å få hele skattefradraget det året man foretar investeringen, i stedet for at det fordeles over flere år som i dag, gir dette økt likviditet og forbedret prosjektøkonomi som vil bidra til å opprettholde aktiviteten på norsk sokkel.
Med fortsatt aktivitet på norsk sokkel holdes leverandørindustrien i gang, og man sikrer svært mange arbeidsplasser som vil være viktig for å opprettholde sysselsettingen i Norge fremover.
Forslaget er skattenøytralt. Det vil si at staten får skatteinntektene den skal ha, bare senere.  Staten vil derfor ikke tape inntekter. Målet er å stimulere til økt aktivitet, noe som gir økte skatteinntekter. I tillegg sparer staten penger ved å holde folk i arbeid i stedet for å betale ut stønader på grunn av permitteringer og arbeidsledighet.

Industri Energi Equinor Sokkel sammen med forbundet Industri Energi og LO gjør alt vi kan for å opprettholde aktivitet, sysselsetting og viktig kompetanse i denne veldig vanskelige tiden. Situasjonen er alvorlig og rammer hele bransjen, både operatører og leverandører.
Equinor har 20 større prosjekter som det kan tas investeringsbeslutning på innen 2022. Det er flere prosjekter i porteføljen som er tidskritiske med tanke på ressursforvaltning og bruk av infrastrukturen på norsk sokkel, samt viktige klimaprosjekter. Nå står en samlet bransje og fagbevegelse bak et skatteforslag for å avhjelpe situasjonen slik at vi kan jobbe videre med prosjekter som skal gi inntekter til fellesskapet. Industrien kan være en motor både på vei ut av krisen og på vei mot et lavkarbonsamfunn. Nettopp derfor mener vi at skatteforslaget er så viktig.

Industri Energi Equinor Sokkel ber om at regjeringen handler nå, og beslutter forslaget fra bransjen og fagbevegelsen.

Del