Regjeringen åpner for like regler for arbeidsreiser fra hele Norden

fredag 29. mai 2020

Etter press fra forbundet Industri Energi og LO har regjeringa åpnet for jobbreiser innen Norden uten karantene fra 1.juni.
Vi har gjentatte ganger oppfordret Equinor og UPN ledelse til å samordne tiltakene i NOG sine medlemsbedrifter for å ha likebehandling for bransjen uavhengig av hvilke selskap og land man kommer fra, sier leder i Industri Energi Equinor Sokkel Per Steinar Stamnes.

Det er særlig mange av våre danske medlemmer som har opplevd det som urettferdig å måtte tilbringe, før 14 dager, nå ti dager i karantene når de skal på jobb i Norge, mens svensker og finner har sluppet.
Forbundet har blant annet gjennom LO bedt justisministeren om å avklare hva som er årsaken til ulik politikk ved ankomst fra ulike nordiske land – og krevd at hvis det ikke kan forklares på en god måte, så må det endres.
Regjeringa melder torsdag ettermiddag om at man fra 1. juni kan man utføre jobbreiser i hele Norden, uten at man må i karantene i etterkant.
Det er positivt at regjeringen nå åpner for at alle arbeidere fra Norden slipper karantene, sier Per Steinar Stamnes.
Vi regner med at Equinor og UPN Led følger opp dette allerede fredag med å beslutte det samme, understreker Stamnes.

Les også – Vi ser karantener i alle varianter, det er uholdbart og lite respektfullt

Del