Lønnsoppgjøret må gjennomføres i år!

tirsdag 2. juni 2020

Normalt er dette årstiden for lønnsoppgjør. På grunn av korona situasjonen er naturligvis også dette utsatt på ubestemt tid.
I år er det avtalt et forbundsvist oppgjør som normalt betyr at fellesforbundet forhandler først (frontfagsmodellen), deretter de andre LO forbundene i tur og orden.

Samfunnet beveger seg nå sakte men sikkert mot en normalisering, for oss i Equinor betyr dette at kontorstedene er i ferd med å åpne opp. Våre medlemmer har siden mars måned vist en enorm fleksibilitet, det har vært jobbet hjemmefra over lang tid.
Samtidig har mange måtte tatt seg av små barn, jobbe fra kjøkkenbordet, sofaen, hytten og mange andre kreative løsninger sammen med ektefelle/samboer som også har hjemmekontor.
Andre har vært på jobb og sørget for at hjula er blitt holdt i gang, under svært spesielle forhold. Ledelsen har takket de ansatte for fleksibiliteten de har vist i denne tiden.
Når vi nå nærmer oss en normal situasjon mener Industri Energi Equinor at det ikke er noen grunn til å ikke gjennomføre årets lønnsoppgjør. Det vil naturligvis ikke skje før ferien, men til høsten bør det la seg gjøre og vi er klare.
For vår del er slik at det først forhandles sentralt i Norsk Olje og Gass, deretter skal det forhandles lokalt i Equinor. Vi presiserer at ingenting er endelig avklart mellom partene, men som sagt er Industri Energi Equinor klare på at det ikke bør være noe problem å gjennomføre lønnsoppgjøret i år. Forbundet er også klare og avventer hva hovedorganisasjonene blir enige med arbeidsgiverne om, ifm. årets lønnsoppgjør.
Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon når dette går mot avklaring.

Per Martin Labråthen
Leder Industri Energi Equinor

Del