Tiltakspakke for Olje og Gass næringen i tråd med Industri Energi sitt syn.

mandag 8. juni 2020

Leder i Industri Energi Equinor Per Martin Labråthen er glad for at tiltakspakken for olje og gass industrien har fått tilslutning fra et flertall på Stortinget.
-Det er viktig at Equinor og de andre operatørselskapene setter i gang nye ferdig planlagte prosjekter, slik at leverandørindustrien blir sikret oppdrag sier Per Martin.

 

Leder Industri Energi Equinor, Per Martin Labråthen.

Ilandføring av olje til Veidnes i Finnmark er viktig for hele regionen og utbygging av Wisting feltet i Barentshavet sikrer aktivitet i mange år fremover sier Per Martin.
Les også hva forbundsleder i Industri Energi uttaler i forbindelse med tiltakspakken: https://www.industrienergi.no/nyhet/industri-energi-krever-at-na-ma-prosjektene-settes-i-gang/
Forbundslederen sender også en takk til alle tillitsvalgte som har stått på i denne saken.

Kjære tillitsvalgte,
Nå har vi endelig fått svar på hvordan tiltakspakken for olje- og gassnæringen og leverandørindustrien blir. Etter lange og beinharde forhandlinger ligger den klar.
Vi har fått gjennomslag for våre krav om forbedringer etter at det opprinnelige forslaget fra regjeringen ikke var godt nok. Dette har ikke handlet om å redde selskaper eller bonuser til sjefene. Det har alltid handlet om det viktigste for oss, å redde arbeidsplasser, å skåne våre lokalsamfunn for skadene av nedleggelse og massearbeidsledighet. Det handler om å bygge en bro mot en ny framtid med ny industri som skal sikre oss inntekt og velferd.
Dette ville ikke ha skjedd uten dere og medlemmene. Uten at vi hadde dere i ryggen. Den styrken og posisjonen vi sammen utgjør har gjort oss sterke nok til å gå inn i forhandlinger, legge fram vårt syn og få gjennomslag. Det er forbundet gjennom våre representanter som har kjempet for skikkelige tiltak som virker. Dette ville ikke kommet på plass uten oss. Så hvis noen  spør hvorfor det er viktig å være medlem kan du lett svare at det handler ikke bare om lønn og forsikringer, men at vårt felles styrke kan forme vårt samfunn og redde våre arbeidsplasser.Jeg vet det har vært mye fokus på olje og gassindustrien i det siste. Det har vært nødvendig med den situasjonen landet vårt står i nå. Vi har ikke glemt at andre bedrifter og næringer sliter. Det er blitt jobbet med tiltak på andre områder, noen som skal presenteres snart. Vi jobber også med tiltak for utdanning og kompetanseheving for de som er blitt rammet under nedgangen, samtidig som arbeidet med våre avtaler og oppfølgingen av lokale avdelinger fortsetter. Dessverre slutter ikke enkelte bedrifter med sine angrep selv om det er en pandemi på gang.Jeg vil takke dere for deres viktige arbeid under disse koronatidene og tidene som kommer. Vi er, som alltid, sterkere sammen.

Med vennlig hilsen,

Frode Alfheim

Forbundsleder

 

Del