Industri Energi Equinor Sokkel fikk gjennomslag for at bedriften dekker kostnaden med pålagt munnbind på fly.

tirsdag 9. juni 2020

I slutten av mai stilte Industri Energi Equinor Sokkel krav overfor bedriften at Equinor dekker kostnader til munnbind for ansatte i forbindelse med jobbreiser.

Ettersom bedriften har pålagt den enkelte å etterkomme de krav flyselskap til enhver tid har til sine passasjerer har bedriften i dag bekreftet og etterkommet vårt krav. Transportutgifter i forbindelse med reise for selskapet føres på reiseregning og dekkes mot kvittering.

-Utgifter til munnbind som refunderes begrenser seg til dokumentert kostnad for antall munnbind du trenger på den konkrete reisen, sier tillitsvalgt Jostein Mæland.

Del