Northern Lights partnerne leverer Plan for utbygging og drift (PUD) til Olje- og energidepartementet.  

torsdag 11. juni 2020

Viktig at myndighetene våre ser viktigheten av å sette av nok penger her slik at vi får til det grønne skiftet. Videre er det veldig positivt at dette skaper norske industri arbeidsplasser, og at vi bruker våre gode ingeniører og fagfolk på å få til nye bærekraftige arbeidsplasser sier leder Odd Arvid Valvatne Industri Energi Equinor Sture Kollsnes.
-Mottaksanlegget for CO2 vil ligge på Naturgassparken industriområde i Øygarden, og anlegget vil bli fjernstyrt fra Equinors anlegg på Sture-terminalen, og havbunnsanlegget fra Oseberg A-plattformen i Nordsjøen, dette vil sikre aktivitet både her og på Oseberg sier Odd Arvid.

Odd Arvid Valvatne, leder Industri Energi Equinor Sture Kollsnes.

Det at kontrollrommet på Stureterminalen skal drifte det nye anlegget er jo også veldig bra for oss lokalt
Når man er med på nybrottsarbeid så kan jo dette bli nye forretningsmuligheter mot industrien i Europa.
Håper virkelig at dette er noe myndighetene virkelig bidrar godt inn mot, vet også at både sentrale og lokale politikere er opptatt av denne satsingen.
Anlegget vil gi mulighet for flere utbyggingsfaser for å øke kapasiteten i de neste fasene, men vil være avhengig av markedsbehovet fra store CO2-utslippsaktører i Europa. Dette flytter oss nærmere målene i Parisavtalen og det grønne skiftet.

Del