Noaka/ Krafla – Et nytt stort olje og gass prosjekt blir realisert

fredag 12. juni 2020

I dag fikk Industri Energi Equinor endelig informasjonen om at Krafla / Noaka prosjektet blir realisert. Utbyggingen vil bli den neste store utbyggingen i Nordsjøen. Det er snakk om over 500 millioner fat olje og gass over et område med flere reservoarer. Og som vil gi 50 – 60 000 årsverk i prosjektet.
Dette har vært et arbeid som har pågått i flere år. LO, Forbundet Industri Energi, ABC Klubben i AkerBP og Industri Energi Equinor har jobbet opp mot selskapene og myndighetene i hele denne perioden, les mer om det her

Ingard Haugeberg (ABC Klubben i AkerBP), Trine Hansen Stavland (Industri Energi Equinor) og Per Martin Labråthen (Industri Energi Equinor). Foto: Atle Espen Helgesen

For den norske leverandørindustrien som nå sliter er dette særdeles gode nyheter, ettersom både Aker BP og Equinor bruker norske leverandører i stor grad, det er også gode nyheter fordi prosjektet har latt lang tid å bli enig om sier leder i Industri Energi Equinor Sokkel Per Steinar Stamnes.
Utfordringen har vært at de to oljeselskapene har vært uenig om konseptvalg og løsninger for hvordan en skal bygge ut området, som består av Alvheim Nord (der AkerBP dominerer) og Krafla/Askja (der Equinor dominerer).
-Industri Energi Equinor Sokkel og ABC klubben i AkerBP har hatt en god dialog og samarbeide hele tiden for ikke bli satt opp mot hverandre, og for å prøve å finne en felles løsning for Noaka/Krafla sier Per Steinar Stamnes.
Det som er blitt presentert i dag innebærer at det skal bygges to nye produksjonsplattformer på feltet, noe som vil legge til rette ny infrastruktur i området og sånn sett bidra til mer leting etter tilleggsressurser uttaler Stamnes.
Det gjør at vi nå får i gang et stort offshoreprosjekt som både vil sikre arbeidsplasser og samtidig gi svære skatteinntekter til samfunnet.
Ikke minst er dette ekstremt viktig i forhold til å skape langsiktighet for bransjen, sier han.

Del