Industri Energi Equinor Sokkel har fått gjennomslag for Equinor kranfører i boreperioden i FLX.

onsdag 24. juni 2020

-Vi er veldig fornøyd med at FLX MC har besluttet å bruke kranførere fra Equinor til å kjøre kran på natt mens det er borekampanje i FLX, sier Bjørn Palerud tillitsvalgt i Industri Energi Equinor Sokkel. Dette kravet fremmet vi tidlig i fase 1, og fikk inn en åpning for drøfting på denne saken i beslutningsdokumentet sier Bjørn Palerud.

Mari Berdal Ruud, FA Logistikk Statfjord C.

Det har vært viktig for Industri Energi Equinor at vi har egne kranførere dag/natt, det er viktig for sikkerhetskulturen og at hele logistikklaget har en linjeledelse og forholde seg til. Og prinsipielt mener vi at det er en Equinor jobb som skal utførers av Equinor ansatte. sier Bjørn.
Det har vært nedsatt en partssammensatt gruppe der FA logistikk SFC Mari Berdal Ruud har representert Industri Energi Equinor, -jeg er glad for at vi fikk en samlet instilling på at Equinor skal kjøre kran sier Mari. -Det var en vanskelig sak og bli enige om, men nå er det besluttet og det er vi glade for sier hun.
Nå gjenstår bare å bygge et godt samarbeid med de fra boring som skal jobbe sammen med våre folk sier Bjørn. FLX skal jo bygge noe nytt så det er viktig med gode relasjoner fra dag en.

Del