Industri Energi Equinor er godt fornøyd med valget av ny konsernsjef i Equinor.

mandag 10. august 2020

Industri Energi Equinor er veldig godt fornøyd med valget av Anders Opedal som ny konsernsjef, Anders har litt annerledes bakgrunn enn tidligere konsernsjefer.
Vi har hatt et konstruktivt samarbeid med Anders gjennom flere år i mange av de posisjonene han har hatt sier Leder i Industri Energi Equinor Per Martin Labråthen.

Leder Industri Energi Equinor, Per Martin Labråthen.

-Jeg oppfatter han som veldig samarbeidsvillig og løsningsorientert, opptatt av å ha et godt samarbeid med de ansattes foreninger og organisasjonen generelt. Den unike norske modellen der ansatte, arbeidsgivere og staten går sammen om å finne løsninger er et stort konkurransefortrinn for norsk industri og næringsliv. Det forventer jeg at Opedal fortsetter å fokusere på sier Per Martin.
-Jeg mener han er rett person til å ta Equinor inn i en veldig utfordrende periode. Det har jeg stor tillit til at han vil håndtere på en god måte. Han vil sikkert videreføre mye av dagens planer og strategier, men også ha egne tanker om utfordringer i de nærmeste årene, Sier Per Martin.
Vi ønsker han velkommen og ser frem til et tett samarbeid.

Leder Industri Energi Equinor Sikkel, Per Steinar Stamnes.

Leder Per Steinar Stamnes i Industri Energi Equinor Sokkel er også positiv.
– Han er et godt valg. Og så har han riktig bakgrunn. Han er mulig å komme i dialog med og har en bedre forståelse av hva vi gjør. Han skjønner den norske samarbeidsmodellen. Så Anders er et OK  valg, sier Stamnes.
Han påpeker at Opedal har erfaring fra flere områder i selskapet.
– Nå må han la norsk sokkel få fred en stund, vi kan ikke ta bemanningen mer ned.
Det er på norsk sokkel resultatene skapes og som har båret selskapet hele veien – ikke den internasjonale delen, sier Stamnes.

Del