Idunn Tobiassen Mauseth presenterte Industri Energi for sokkellærlingene 2020.

fredag 21. august 2020

Det var samling for lærlingene som skal begynne på sokkelen onsdag 9. august på Flesland. Det var Idunn Tobiassen Mauseth som presenterte Industri Energi Equinor.

Idunn Tbiassen Mauseth presenterer Insustri Energi Equinor for sokkellærlingene 2020.

På grunn av C-19 ble lærlingeinntaket i Equinor annerledes i år en tidligere. Det var bare sokkellærlingene som hadde samling, programmet var redusert kraftig for å opprettholde smitteverntiltakene i selskapet og i samfunnet. Lærlingene på andre læresteder, møter på lærestedet uten forutgående fellessamling.
Det var Idunn Tobiassen Mauseth som presenterte Industri Energi Equinor for lærlingene. Hun fortalte om LOs oppbygging, forbundets plass i LO og Industri Energi Equinor sin plass i forbundets organisasjon.
Vår mulighet ut fra vår styrke og medlemsantall, til påvirkning i samfunnet, og hvilken retning vi ønsker å påvirke i. Hun presenterte også Industri Energi Ung, og vårt eget ungdomsutvalg i Industri Energi Equinor og ungdomskonferansen som samler 200 deltakere fra hele forbundsområde til en årlig konferanse.
Idunn fikk applaus for presentasjonen og svarte på spørsmål. Ta godt i mot lærlingene når de kommer offshore sier Idunn som ønsker alle lykke til.

Del