NHO vil privatisere mer, krympe velferdsstaten og kutte skatt.

tirsdag 1. september 2020

Dette var overskriften til E24.no når NHO la frem sitt veikart for framtidas Norge på Nye Deichman i Oslo i går mandag.
– I en situasjon der vi fortsatt har over tohundretusen permitterte og arbeidsledige er dette et fryktelig dårlig trekk, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen  som mener NHO kommer med helt feil medisin.
Gabrielsen peker i stedet på at medisinen nå er sterkere velferd, en sterkere offentlig sektor og flere faste jobber.

Med C-19 krise og et næringsliv som vil privatisere mer, krympe velferdsstaten og kutte skatt, er det da lurt og være uorganisert?
LO, Industri Energi jobber for en sterk, velfungerende  offentlig sektor, som har hovedansvar for å levere basistjenester til befolkningen, et effektivt byråkrati og et inntektssikringssystem som gir trygghet til alle. Vi har sett hvor viktig det er at sjuke folk ikke går på jobb, fordi de ikke har råd til å være hjemme.
Vi trenger ikke mer utrygghet og usikkerhet. Det vi trenger er mer trygghet for jobbene og helsa vår.

Link til innmeldingsskjema i Industri Energi. https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NaKkOuK21UiRlX_PBbRZsEsf90rI8P5Li-F9PwMUDwJUNEdQUThIQzlETEs3NkE5VUZDTUdFQUkwMC4u

 

 

Del