Total skivebom, sier Per Martin Labråthen om Høyres ønske om nedsalg i Equinor.

fredag 4. september 2020

Et flertall i Høyres programkomité går inn for et statlig nedsalg i Equinor. Det skal gi mer penger til grønne investeringer, hevder komitéen. Leder i Industri Energi Equinor Per Martin Labråthen sier til Fri Fagbevegelse i et intervju, at han  kan vanskelig forstå hvordan Høyres programkomité med alvor kan hevde at et nedsalg i Equinor skal føre til mer penger til grønne investeringer.

Til Fri Fagbevegelse sier Labråthen: – Equinor har de siste årene utviklet seg til å bli en stor aktør innen fornybar energi og klimateknologi. Et statlig nedsalg vil bremse denne utviklingen, sier Per Martin Labråthen. Meldingen som nettstedet E24 kom med torsdag, kom overraskende på Labråthen. Samtidig er det ikke snakk om nye tanker fra Høyre som sådan. – Hvis argumentet til programkomiteen er at dette skal gi mer penger til en grønn omstilling, er det ikke bare et bomskudd. Det er en kjempebom. Det er snarere tvert imot. For den satsingen som Equinor har innenfor fornybar energi er det en forutsetning at det statlige eierskapet beholdes som i dag. Et statlig nedsalg vil rett og slett føre til en mindre satsing på disse områdene. I min verden vil det uansett bli et regnestykke som går i minus, sier Per Martin Labråthen.
– Equinor er en viktig institusjon i det norske samfunnet. Det statlige eierskapet har hatt enorm betydning for utviklingen av velferdssamfunnet vårt, aktiviteten på norsk sokkel og arbeidsplasser i hele landet. Det må vi ikke sette i spill ved å selge oss ut, legger Labråthen til.

Og så er det slik at pengene som kommer inn til staten ved salg av Equinor aksjer går inn i oljefondet og kan ikke direkte brukes til investeringer i fornybar energi. De pengene må vi da sloss om sammen med alle andre gode formål i dette landet. Og det gir ikke mer kapital til fornybar energi, men mindre sier Per Martin.

Del