Langskip er sjøsatt, seiler foreløpig kun fra Brevik til Øygarden

mandag 21. september 2020

Olje- og energiminister Tina Bru sjøsatte mandag Langskip, som tidligere er kjent som CCS. Det skal bare seile innom Stortinget en tur for godkjenning. CO2 vil bli fanget og sendt videre med skip til mottaksanlegget for CO2 i Naturgassparken industriområde i Øygarden, og anlegget vil bli fjernstyrt fra Equinors anlegg på Sture-terminalen, og havbunnsanlegget fra Oseberg A-plattformen i Nordsjøen

Leder Industri Energi Equinor Sture/Kollsnes, Odd Arvid Valvatne.

Regjeringen vil investere 25 milliarder blant annet på et anlegg for fangst av CO2 på Norcem i Brevik og Mottaksanlegg i Øygarden. Det er bra at dette nå kommer fra regjeringen sier Odd Arvid Valvatne, leder for Industri Energi Equinor Sture/Kollsnes, og anlegget vil gi mulighet for flere utbyggingsfaser for å øke kapasiteten i de neste fasene, men vil være avhengig av markedsbehovet fra store CO2-utslippsaktører i Europa. Dette flytter oss nærmere målene i Parisavtalen og det grønne skiftet sier Odd Arvid.

Del